Si voleu fer-me arribar propostes, suggeriments o cartes d’amor ho podeu fer via mail:

Ju.olivella.viudez@gmail.com

Moltes gràcies!